Leden van Amalthea, Coöperatie van geitenhouders u.a. leveren de melk aan het productiebedrijf Amalthea B.V.
De geitenmelk wordt hoofdzakelijk verwerkt in het eigen kaasproductiebedrijf tot halfharde geitenkaas. Daarnaast koopt Amalthea een hoeveelheid melk bij strategische partners om aan de vraag te voldoen, en verkoopt een beperkte hoeveelheid melk om het verschil in zomer- en winterlevering aan het kaasproductiebedrijf af te vlakken. Sinds eind 2009 heeft Amalthea B.V. een samenwerkingsverband met kaashandelsonderneming Zijerveld uit Bodegraven voor de vermarkting van de Hollandse halfharde geitenkaas. Door het zelf verwerken van de melk en de intensieve samenwerking met Zijerveld, heeft Amalthea invloed op de gehele keten van producent (melkgeitenhouder) tot consument. Samen met Zijerveld kunnen innovatieve concepten worden aangeboden, afgestemd op de ontwikkelingen in de markt, samengesteld met de klant, op maat verpakt en geleverd door de eigen flexibele logistieke dienstverlening van Zijerveld.

Leden van Amalthea, Coöperatie van geitenhouders u.a. leveren de melk aan het productiebedrijf Amalthea B.V.
De geitenmelk wordt hoofdzakelijk verwerkt in het eigen kaasproductiebedrijf tot halfharde geitenkaas. Daarnaast koopt Amalthea een hoeveelheid melk bij strategische partners om aan de vraag te voldoen, en verkoopt een beperkte hoeveelheid melk om het verschil in zomer- en winterlevering aan het kaasproductiebedrijf af te vlakken. Sinds eind 2009 heeft Amalthea B.V. een samenwerkingsverband met kaashandelsonderneming Zijerveld uit Bodegraven voor de vermarkting van de Hollandse halfharde geitenkaas. Door het zelf verwerken van de melk en de intensieve samenwerking met Zijerveld, heeft Amalthea invloed op de gehele keten van producent (melkgeitenhouder) tot consument. Samen met Zijerveld kunnen innovatieve concepten worden aangeboden, afgestemd op de ontwikkelingen in de markt, samengesteld met de klant, op maat verpakt en geleverd door de eigen flexibele logistieke dienstverlening van Zijerveld.

COOPERATIE AMALTHEA

De naam van de coöperatie is afkomstig van de moeder aller geiten ‘Amalthea’, die leefde op het eiland Kreta.
De coöperatie is in februari 1986 te Tilburg opgericht.
Bij de aangesloten Nederlandse en Belgische melkgeitenhouders wordt op jaarbasis ongeveer 33 miljoen kg melk ingezameld. De leden van Amalthea zijn vakkundige ondernemende melkgeitenhouders die voortdurend bezig zijn met duurzaam produceren en met aandacht voor dierwelzijn, diergezondheid, mens, natuur en milieu.
Amalthea, Coöperatie van melkgeitenhouders u.a. wil een vooraanstaande coöperatie in de geitensector in Europa zijn, die in Nederland een bovengemiddelde melkprijs realiseert.
De coöperatie behartigt de belangen van de aangesloten melkgeitenhouders en staat voor betrouwbaar en kwaliteit in producten en haar diensten.
Amalthea, Coöperatie van geitenhouders u.a. heeft een bestuur dat bestaat uit 5 melkgeitenhouders, benoemd door de Algemene Vergadering.
Naast het bestuur is er ook een coöperatieraad, bestaande uit 3 melkgeitenhouders.
Deze raad adviseert het bestuur, dient als klankbordgroep en zorgt voor een sterke binding tussen bestuur en de leden. Minimaal twee keer per jaar worden de leden van de coöperatie uitgenodigd voor de Algemene Vergadering, waar het bestuur de leden informeert, zaken ter goedkeuring voorlegt en voor het gevoerde beleid verantwoording aflegt.
Amalthea is een van de 3 initiatiefnemers van de in 2010 opgerichte brancheorganisatie Nederlandse GeitenZuivelOrganisatie (NGZO).
De NGZO commissie Kwaliteit is verantwoordelijk voor het beheer en de ontwikkeling van het kwaliteitsborgingsysteem KwaliGeit. De leden van Amalthea nemen verplicht deel aan dit systeem. Met dit programma worden de melkgeitenhouders regelmatig onderworpen aan een onafhankelijke inspectie. Alleen bedrijven met een KwaliGeitcertificaat mogen melk leveren aan Amalthea. Alle leden van Amalthea zijn in het bezit van dit certificaat.

De coöperatie is samen met andere ketenpartijen vertegenwoordigd in het Platform Melkgeitenhouderij, dat in 2014 is opgericht door NGZO en LTO. Via dit platform wordt door de ketenpartijen sturing gegeven aan de opzet en uitvoering van relevante sectorspecifieke projecten op het vlak van met name voedselveiligheid, diergezondheid en duurzaamheid.
Het secretariaat van Amalthea u.a. is gevestigd in het pand van het kaasproductiebedrijf van Amalthea B.V. te Rijen.

AMALTHEA BV

Amalthea B.V. verwerkt de melk, van de bij de coöperatie aangesloten melkgeitenhouders, in haar eigen kaasproductiebedrijf in Rijen tot halfharde geitenkaas. Een deel van de productiecapaciteit wordt benut voor het maken van diverse soorten kaas in loonproductie.
Amalthea wil een toonaangevende, betrouwbare en zeer kostenbewuste producent zijn van de halfharde geitenkaas, die voldoet aan de wensen van klanten en consumenten. Op basis van continuïteit brengt Amalthea de melkstroom die niet tot geitenkaas wordt verwerkt optimaal tot waarde door deze af te zetten aan strategische partners in Europa.
Amalthea streeft naar de realisatie van significante groei van de productie door extra kaasafzet en loonproductie, en groeit uit tot een productiebedrijf waarin professioneel kaas wordt geproduceerd tegen zo laag mogelijke kosten. Amalthea wenst in smaak en kwaliteit van de kaas en in gedrag uit te stijgen boven alle geitenkaasproducenten.
Het kaasproductiebedrijf is voor borging van voedselveiligheid gecertificeerd voor HACCP, IFS en GMP+. Ook is Amalthea SKAL(biologisch)-gecertificeerd. Deze systemen stellen hoge eisen aan het interne kwaliteitssysteem, beheersvoorwaarden en -maatregelen van het productieproces. Alle aspecten van het productieproces zijn in beeld gebracht en op mogelijke gevaren geanalyseerd.
Door continue inspanning op het gebied van procesverbetering en innovatie, is Amalthea steeds meer in staat waardevolle componenten van geitenmelk te benutten. Het betreft onder andere de nevenstromen wei en melkvet.
In het kader van verduurzaming wordt warmte tijdens het productieproces hergebruikt en is er aandacht voor het efficiënter reinigen van apparatuur. Het kaasproductiebedrijf heeft tevens geïnvesteerd in energiezuinige installaties.

Meer weten?

Wilt u meer weten over Amalthea, Coöperatie van geitenhouders u.a. of Amalthea BV dan kunt u contact opnemen met het secretariaat.

CONTACT