De melk van de melkgeitenhouders van Amalthea is vooral afkomstig van de Nederlandse witte melkgeit van het Saanenras. Dit zijn geiten met een zeer goede melkopbrengst, gemiddeld geven ze circa drie liter melk per dag. Een geit krijgt maximaal 1 keer per jaar een of twee lammetjes (bok- en/of geitenlammetje).
Steeds meer bedrijven van Amalthea doen aan verduurzaming. Hierin past duurmelken. Een geit heeft dan gedurende 2 of meerdere jaren geen dracht en wordt in die periode gewoon gemolken. Dit heeft een positief effect op de melkproductie, diergezondheid van de geit en de arbeid op het bedrijf. Naast het duurmelken is er bij de melkgeitenhouders van Amalthea aandacht voor fokkerijverbetering. De melkgeitenhouder houdt de jonge geitjes van alleen de betere melkgeiten aan en fokt ze op tot melkgeiten. Deze kunnen de oudere melkgeiten vervangen en zorgen voor continuïteit van het bedrijf. De bokjes worden op het melkgeitenbedrijf zelf afgemest of gaan naar speciale mesterijen. De dieren worden op een gewicht van 10 – 11 kilo afgemest met alleen melk, of ze worden tot een gewicht van 25 – 34 kg afgemest met een mix van ruw- en krachtvoer en dan geslacht. Het vlees is zeer mals en bevat zeer weinig vet en relatief veel eiwit. Zuid-Europa is een belangrijke afnemer van dit vlees. Tegenwoordig is geitenlamsvlees ook in Nederland verkrijgbaar.

De melk van de melkgeitenhouders van Amalthea is vooral afkomstig van de Nederlandse witte melkgeit van het Saanenras. Dit zijn geiten met een zeer goede melkopbrengst, gemiddeld geven ze circa drie liter melk per dag. Een geit krijgt maximaal 1 keer per jaar een of twee lammetjes (bok- en/of geitenlammetje).
Steeds meer bedrijven van Amalthea doen aan verduurzaming. Hierin past duurmelken. Een geit heeft dan gedurende 2 of meerdere jaren geen dracht en wordt in die periode gewoon gemolken. Dit heeft een positief effect op de melkproductie, diergezondheid van de geit en de arbeid op het bedrijf. Naast het duurmelken is er bij de melkgeitenhouders van Amalthea aandacht voor fokkerijverbetering. De melkgeitenhouder houdt de jonge geitjes van alleen de betere melkgeiten aan en fokt ze op tot melkgeiten. Deze kunnen de oudere melkgeiten vervangen en zorgen voor continuïteit van het bedrijf. De bokjes worden op het melkgeitenbedrijf zelf afgemest of gaan naar speciale mesterijen. De dieren worden op een gewicht van 10 – 11 kilo afgemest met alleen melk, of ze worden tot een gewicht van 25 – 34 kg afgemest met een mix van ruw- en krachtvoer en dan geslacht. Het vlees is zeer mals en bevat zeer weinig vet en relatief veel eiwit. Zuid-Europa is een belangrijke afnemer van dit vlees. Tegenwoordig is geitenlamsvlees ook in Nederland verkrijgbaar.

Het logo van Amalthea staat voor kwaliteit, betrouwbaarheid en professionaliteit.

AANDACHT VOOR DIERENWELZIJN

Huisvesting

Geitenstallen zijn ruim, fris en royaal voorzien van daglicht. De geiten liggen op stro en vertoeven in groepen, hebben volop leefruimte en kunnen zich vrij bewegen. In de stal krijgt de geit alle gelegenheid haar natuurlijke gedrag te vertonen.
Diverse melkgeitenhouders bij Amalthea produceren duurzame energie, verkregen door zonnepanelen op de geitenstal.

STREVEN NAAR DE HOOGSTE KWALITEIT

Geitenmelk

Geiten worden tweemaal per dag gemolken in een melkstal met moderne apparatuur, speciaal ontworpen voor melkgeiten. De melkstal is gescheiden van de geitenstal. De melkgeitenhouder reinigt de apparatuur na iedere melkbeurt.
Geitenmelk wordt opgeslagen in een zeer schone koeltank. Deze tank staat in een apart afgesloten lokaal, strikt gescheiden van de melk- en geitenstal.  De melk verblijft maximaal 3 dagen in de melktank bij een temperatuur van 2 tot 4º C.

Om de drie dagen haalt een RMO wagen (Rijdende Melk Ontvangst ) bij de melkgeitenhouders van Amalthea de melk op. Alle tankwagens zijn geïsoleerd. De melk blijft hierdoor koel en van hoge kwaliteit. Voordat de melktank bij de melkgeitenhouder wordt leeggemaakt, neemt de daarvoor gecertificeerde chauffeur een melkmonster. Een onafhankelijk controlestation (Qlip) bepaalt het vet- en eiwitgehalte van het monster en doet onderzoek naar een groot aantal kwaliteitskenmerken, zoals kiemgetal, penicilline, boterzuur en reinheid van de melk. De uitslagen vormen de basis voor uitbetaling aan de geitenhouder.

GEITENMELK, LEKKER EN GEZOND

Melkkwaliteit

De leden van Amalthea zijn vakkundige ondernemende melkgeitenhouders met oog voor kwaliteit, dieren en omgeving.
Alle dieren zijn voorzien van een oormerk met een uniek nummer. Hierdoor is het dier identificeerbaar. De unieke nummers zijn geregistreerd in een speciaal hiervoor ontworpen computerprogramma. Dit systeem maakt een sluitende controle op diergezondheid mogelijk, waardoor de gezondheidsstatus van de geiten bijzonder hoog is.
De kwaliteitseisen zijn vastgelegd in diverse regelingen van de coöperatie en in het KwaliGeit-borgingssysteem. Hierin is onder meer de zorg voor gezonde melkgeiten, zorgvuldig en tijdig onderhoud van de melkinstallatie en melkkoeltank en de kwaliteit van water en voer geborgd.
Melkgeitenhouders die melk leveren van onberispelijke kwaliteit, komen bij Amalthea in aanmerking voor een kwaliteitstoeslag.

ENERGIE, EIWIT EN MINERALEN

Voeding

Samen met een veevoerleverancier monitort en optimaliseert de melkgeitenhouder het hele jaar door de voeding van zijn/haar melkgeiten. Verlaging van het fosfaatgehalte in het voer is daarbij een van de aandachtspunten. Dit kan een bijdrage leveren aan verduurzaming.
Het rantsoen bestaat doorgaans uit een combinatie van snijmaïs, kuilgras en krachtvoer. Dit voer dekt de behoefte aan energie, eiwit en mineralen. En natuurlijk beschikken de dieren continu over vers drinkwater. Mede hierdoor is de melk ongekend romig van karakter.

Diverse melkgeitenhouders stellen regelmatig hun bedrijf open voor rondleidingen, educatie en zorgprojecten. Graag informeren zij anderen over hun bedrijf.
Bij enkele melkgeitenhouders is het ook mogelijk de door Amalthea geproduceerde halfharde geitenkaas, Arina en Chevagne, te kopen.